Call Us! 1-800-555-5555

Archive for Maj 2019

Regeneracja FAP

Wymagania środowiskowe, jakie są nakładane na producentów samochodów, powodują wdrażanie wielu nowych rozwiązań. Za jedną z głównych przyczyn smogu, podawana jest emisja cząstek takich jak PM 2,5 lub PM 10. Cząstki te mogą emitować silniki spalinowe i są one na tyle duże, że traktowane są jako cząstki stałe. Jedną z metod rozwiązania tego problemu było…

Czytaj dalej