Komunikat o zmianie regulaminu i zmianie ogłoszenia

W dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, na wniosek Sądu Konkursowego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, ogłoszonym w BZP nr ogłoszenia: 27534- 2013; data zamieszczenia: 18 stycznia 2013 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu doprowadziły do zmiany treści ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27534-2013 zostało opublikowane w dniu 24 stycznia 2013 r. pod numerem 13495-2013.

Ogłoszenie o nr 13495-2013 (o zmianie ogłoszenia 27534-2013) wprowadza również inne zmiany niewynikające ze zmian wprowadzonych w regulaminie konkursu.