Konferencja dla uczczenia 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Powstanie w niemieckim Obozie Zagłady w Sobiborze konsekwencją Powstania w Getcie Warszawskim

23 maja 2013 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” dla uczczenia 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Podczas konferencji poruszono temat związku pomiędzy Powstaniem w Getcie a wydarzeniami, które miały miejsce 14 października 1943 roku w Sobiborze.  Referat nt. wpływu Powstania w Getcie Warszawskim na bunty i powstania w innych ośrodkach zagłady, gettach i obozach wygłosił Tomasz Pudełko z Państwowego Muzeum na Majdanku. Referent, który jest długoletnim badaczem historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, dokonał dla uczestników konferencji analizy okoliczności, w jakich dochodziło do buntów zniewolonej i mordowanej przez niemieckiego okupanta ludności pochodzenia żydowskiego. W analizie szczególne miejsce znalazło jedyne powstanie zakończone powodzeniem – powstanie więźniów w Sobiborze.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ).