Aktualności

75. rocznica powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

14 października kilkunastu krewnych byłych więźniów obozu zagłady w Sobiborze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ambasadorowie i dyplomaci, pracownicy stowarzyszeń upamiętniających ofiary Holokaustu spotkali się w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze, aby upamiętnić bunt i ucieczkę osadzonych – jeden z najważniejszych przejawów oporu Żydów podczas II wojny światowej.

Ceremonię zorganizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowe Muzeum na Majdanku. W czasie obchodów za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie powstania w obozie zagłady w Sobiborze Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie odznaczony został Lejba (Leon) Felhendler – jeden z przywódców ruchu oporu w obozie. List skierowany do uczestników uroczystości przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał minister Wojciech Kolarski.  „Rzeczpospolita Polska pragnie w sposób szczególny uhonorować Lejbę Felhendlera – swego mężnego bohatera, który wraz z Aleksandrem Peczerskim współkierował powstaniem w Sobiborze” – można było usłyszeć w przemówieniu.

Odznaczenie odebrał profesor Nicholas Kittri, siostrzeniec Lejby Felhendlera.
W swoim przemówieniu Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotr Gliński powiedział: „Dzisiejszy dzień jest świętem pamięci o ofiarach i bohaterach z Sobiboru, ale nie tylko. Ma również przypominać nam, czym grożą rasizm oraz zbrodnicze uprzedzenia wobec innych”.

Głos zabrali przedstawiciele państw współtworzących Międzynarodowy Komitet Sterujący projektem budowy Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze: Ambasador Izraela Anna Azari, Dyrektor Generalna ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Dobrobytu i Sportu Królestwa Niderlandów Angelique Berg oraz Ambasador Republiki Słowackiej Dušan Krištofík. Jako kolejny wystąpił Ambasador Rosji Sergiej Andreev.

Następnie głos zabrali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektem budowy Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze Jarosław Sellin oraz dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, który w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że „będą Państwo wspierać działalność tworzonego muzeum, którego główną misją będzie podtrzymywanie pamięci o ofiarach i przekazywanie wiedzy o tym, co się wydarzyło w Sobiborze w latach 1942-1943. Bo to na nas teraz spoczywa obowiązek dawania świadectwa”.

Ekumeniczną modlitwę za ofiary obozu zagłady w Sobiborze zmówili: Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, ks. Jerzy Ignaciuk – proboszcz parafii prawosławnej we Włodawie, ks. dr Kazimierz Gurda – biskup siedlecki, ks. Mieczysław Cisło – biskup pomocniczy archikatedry lubelskiej, ks. Grzegorz Brudny – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.
Następnie obchody przeniosły się na skraj polany grobów masowych, gdzie uczestnicy ceremonii złożyli wieńce i znicze.
Po oficjalnej części goście zapoznali się z wystawą „Wydobyte z popiołów” prezentującą wybrane muzealia sobiborskie, głównie rzeczy osobiste pomordowanych, znalezione podczas prac archeologicznych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Muzeum przygotowało ponadto album „Wydobyte z popiołów. Przedmioty osobiste ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze”, na który składają się fotografie stu muzealiów wraz z ich opisami katalogowymi.

 

ZAPROSZENIE – 75. rocznica powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze

Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz zapraszają na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Ceremonia odbędzie się 14 października 2018 r. o godz. 12.00 w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku.

W programie:
• powitanie gości;
• wystąpienia oficjalne;
• ekumeniczna modlitwa za pomordowanych;
• złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na zwiedzanie ekspozycji plenerowej „Wydobyte z popiołów” prezentującej muzealia sobiborskie, głównie rzeczy osobiste pomordowanych, znalezione podczas prac archeologicznych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

 

Raport z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie b. obozu zagłady w Sobiborze w sezonie jesień/ zima 2017 roku autorstwa Pana W. Mazurka (firma Sub Terra badania archeologiczne).

Raport Jesień /Zima 2017 – SUB TERRA

 

Konserwacja reliktów sobiborskich

Pod koniec lipca 2018 roku zakończono kolejne prace konserwatorskie obiektów pochodzących z prac archeologicznych przeprowadzonych wiosną i latem 2017 roku na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się prawie sześć tysięcy muzealiów sobiborskich pozyskanych podczas badań archeologicznych trwających od 2000 roku. Zabytki są systematycznie poddawane zabiegom konserwatorskim wykonywanym w pracowni konserwatorskiej PMM, a także zlecane firmom zewnętrznym.

Konserwacji poddano ponad 500 obiektów, wśród których przeważały przedmioty osobistego użytku, m.in.: scyzoryki, noże, sztućce, menażki, maszynki do golenia, klucze, zapalniczki, otwieracze do konserw czy nożyczki. Znalazły się tam również monety, fragmenty opakowań, tubki po lekarstwach lub kosmetykach. Zabezpieczono elementy odzieży i obuwia: sprzączki, skórzane buty oraz podkówki do obuwia. Wśród zachowanych reliktów pojawiły się także łuski karabinowe i pistoletowe oraz drut kolczasty. Muzealia poddane konserwacji pokryte były zabrudzeniami powstałymi w wyniku długotrwałego pozostawania w ziemi. Na zabytkach metalowych często stwierdzano nieregularne nawarstwienia korozyjne. Wszystkie obiekty oczyszczono i zabezpieczono w odpowiedni sposób. Zadaniem konserwacji było zahamowanie szkodliwych procesów zachodzących w obiektach. Podjęte środki nie miały na celu przywrócenia ich pierwotnego stanu, lecz zabezpieczenie oraz zachowanie ich autentyczności.


źródło: http://www.majdanek.eu/pl/news/konserwacja_reliktow_sobiborskich/961

 

Raport z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie b. obozu zagłady w Sobiborze w sezonie jesień/ zima 2017 roku autorstwa Pana Yorama Haimi, izraelskiego archeologa, przedstawiciela Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Washem

Raport2017_Y.HAIMI

 

Ofiary i bohaterowie Sobiboru. Baza danych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze (projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP)

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” zrealizowała projekt Ofiary i bohaterowie Sobiboru. Baza danych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze, którego podstawowym celem było stworzenie bazy danych zawierającej nazwiska i informacje o osobach będących więźniami i ofiarami niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Udało się zdobyć wiele informacji i danych,
w tym szereg dokumentów rozproszonych po instytucjach polskich, jak i instytucjach zagranicznych (współpraca objęła Jad Waszem w Izraelu, holenderską Fundację Sobibor, Muzeum Holokaustu w Sered’, Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu, Państwowe Archiwa Republiki Czeskiej). Pozyskane dokumenty to m.in. listy transportowe, relacje świadków, protokoły zeznań, dokumenty naukowe właściwe dla omawianego zagadnienia. W finalnej części projektu przetworzyliśmy uzyskane informacje na wersję elektroniczną i udostępniliśmy je online na stronie www.sobibor-victims.eu Jest to pierwsza tego typu baza danych o zasięgu międzynarodowym (ze względu na to, iż stanowi źródło informacji o zagładzie obywateli pochodzenia żydowskiego wielu państw okupowanych przez Niemcy w czasie drugiej wojny światowej). Skupia w jednym miejscu znakomitą większość dostępnych danych dot. sobiborskich ofiar (wyszukiwanie obejmuje indeksy osobowe, przedmiotowe, geograficzne), stanowiąc preludium do elektronicznego uwieńczenia pełnej dokumentacji – docelowo także w j. angielskim i niemieckim. Ogólnodostępna baza danych pozwala na ukazanie topografii zbrodni w obozie zagłady w Sobiborze. Baza danych jest bardzo dobrym narzędziem dla badaczy i naukowców, a dla wielu rodzin stanowi natomiast możliwość odnalezienia po wielu latach informacji o ich zaginionych w czasie wojny bliskich, poznania prawdy o ich ostatnich chwilach, dotarcia do dokumentów, które wcześniej dostępne były tylko dla wąskiego grona zainteresowanych historyków.
W ramach utworzonego portalu www.sobibor-victims.eu dostępne są także informacje przybliżające obecnym młodym pokoleniom tematykę dotyczącą „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, dane nt. charakteru oraz spis innych obozów zagłady (Chełmno nad Nerem, Bełżec, Treblinka), w tym rozbudowane informacje dotyczące obozu zagłady w Sobiborze.

lista deportacji

 

Pierwszy etap budowy Muzeum zakończony – podsumowanie prac w 2017 roku

Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze dobiegły końca zaplanowane w 2017 r. roboty budowlane związane z utworzeniem Muzeum – Miejsca Pamięci w Sobiborze, oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku.

W stanie surowym otwartym powstał budynek, w którym mieścić się będzie siedziba nowej instytucji, oraz budynek gospodarczy. Wcześniej warstwami geowłókniny oraz kruszywa z białego marmuru zabezpieczona została polana masowych mogił z prochami ofiar.

Inwestycja będzie kontynuowana na wiosnę 2018 r. Kolejne działania zakładają m.in. prace wykończeniowe budynku, budowę parkingu i niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Otwarcie muzeum planowane jest jesienią 2019 r.

2017 – podsumowanie prac archeologicznych zleconych przez międzynarodowy Komitet Sterujący i w całości finansowanych przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

WIOSNA 2017
– nadzór archeologiczny w dniach  6.03–14.05.2017 przy pracach związanych z układaniem geowłókniny i sypaniem tłucznia kamiennego na polanie z grobami masowymi oraz ratownicze badania wykopaliskowe w miejscu przebiegu wschodniego ogrodzenia Lager III/obozu III.

– nadzór rabiniczny związany z układaniem geowłókniny i sypaniem tłucznia kamiennego na polanie z grobami masowymi prowadzony w dniach 6 – 10.03.2017, 14 – 17.03.2017,
21 – 24.03.2017, 27–30.03.2017 i 24.04.2017.

WIOSNA/ LATO 2017
– nadzór archeologiczny i uzupełniające badania wykopaliskowe w dniach 18.05 – 30.06.2017 w miejscu planowanego posadowienia nowego obiektu muzealnego i budynku gospodarczego oraz wokół tych budynków. Przebadany obszar wyniósł 9 arów.

LATO 2017/ JESIEŃ 2017
– nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy stawianiu fundamentów budynku nowego muzeum i budynku gospodarczego prowadzony w dniach 17.07.2017 – 30.11.2017.

JESIEŃ/ ZIMA 2017
– badania wykopaliskowe prowadzone w dniach 03.10.2017 – 30.12.2017 w rejonie parkingów dla autobusów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1727L (na obszarze o powierzchni 23 arów), w rejonie odwiertów geotermalnych oraz instalacji przesyłu ciepła do budynków (powierzchnia 10,75 ara), w rejonie wodociągu i zasilania energetycznego (przebadano obszar o powierzchni 7,75 ara), w rejonie kanalizacji i zbiorników sanitarnych (powierzchnia 1 ara), w rejonie kanalizacji deszczowej (0,5 ara) oraz w rejonie przebiegu linii telekomunikacyjnych (powierzchnia 1 ara). W ciągu trzech miesięcy przebadano obszar o powierzchni 44 arów.

budynek 2

 

Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze

Z udziałem Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, historyków i badaczy, przedstawicieli państw wchodzących w skład Międzynarodowego Komitetu Sterującego do spraw utworzenia nowego Muzeum–Miejsca Pamięci na terenie b. niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze oraz przedstawicieli „Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” odbyła się 17 października br. debata dotycząca przyszłej wystawy stałej poświęconej dziejom byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Projekt utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady jest przedmiotem prac Międzynarodowego Komitetu Sterującego pod przewodnictwem Sekretarza Stanu MKiDN Jarosława Sellina. W trakcie obrad Pan Minister zapewnił, że: „Państwo Polskie z dużym pietyzmem podchodzi do upamiętnień najbardziej tragicznych w historii ludzkości miejsc, które niemiecki hitlerowski terror ulokował niestety na ziemiach polskich”.

Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz podkreślił: „Udało nam się stworzyć bardzo kompetentne forum dyskusyjne. Swoich ekspertów delegowały kraje wchodzące w skład – obok Polski – Komitetu Sterującego – Holandia, Izrael i Słowacja. Referenci zajmują się naukowo problematyką ‘Aktion Reinhardt’, funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze czy upamiętniania miejsc zbrodni nazistowskich”.

Scenariusz ekspozycji, przygotowany przez zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku, został pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania. Główne założenia wystawy przedstawił Tomasz Kranz, zaś swoimi uwagami dotyczącymi scenariusza przyszłej ekspozycji podzielili się jego recenzenci – Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny) i Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin). Wiele miejsca przeznaczono na dyskusję nad kształtem przyszłej ekspozycji, którą poprowadził Krzysztof Banach (PMM).

Istotnym elementem spotkania były wystąpienia poświęcone dziejom byłego obozu, a także badaniom prowadzonym na jego terenie. W sesji moderowanej przez Raphaela Utza (Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie) głos zabrali: Dariusz Libionka (PMM), Annika Wienert (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Wojciech Mazurek (archeolog) i Piotr Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Komunikat w sprawie Muzeum – Miejsca Pamięci w Sobiborze

20170823_sobibor

Międzynarodowy Komitet Sterujący projektem utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, złożony z przedstawicieli Izraela, Holandii, Polski i Słowacji podjął jednogłośną decyzję o kontynuowaniu współpracy w dotychczasowym składzie współpracującym już od 10 lat, by doprowadzić do sprawnego zamknięcia prac nad nowym upamiętnieniem w Sobiborze. Prace te znajdują się obecnie w zaawansowanej fazie. Zdecydowano zatem nie dołączać kolejnych partnerów do Komitetu Sterującego. Decyzja wszystkich krajów członkowskich Komitetu Sterującego nie neguje udziału Rosji w projekcie, jest on bowiem przewidziany, np. podczas planowanych uroczystości 75. rocznicy Powstania w Sobiborze. Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin poinformował o tym Ambasadora Federacji Rosyjskiej oficjalnym pismem.

Ruszyła budowa muzeum w Sobiborze

W dniu 2 sierpnia 2017 roku rozpoczęły się prace związane z posadowieniem fundamentów nowego budynku muzealnego na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Według zamierzeń, do listopada br. budynek ma osiągnąć stan surowy otwarty. Zakończyły się również prace nad zabezpieczeniem polany masowych mogił z prochami Ofiar. Zgodnie z projektem architektoniczno-artystycznym opracowanym przez zespół architektów polana została pokryta warstwami geowłókniny oraz kruszywa z białego marmuru. Prace te odbywały się pod nadzorem archeologicznym oraz Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy.

IMG_0270 (1)IMG_0232 (1)

Obrady ws. utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze

12-13 czerwca br. odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Członkami Komitetu są przedstawiciele Holandii, Izraela, Słowacji i Polski. Obradom przewodniczył Minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w MKiDN. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie koordynuje prace związane z realizacją projektu.

Komunikat Komitetu Sterującego międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego nazistowskiego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

19242944_10155454366144083_7951546789481798882_o19221833_10207127579748002_2231348489861422203_o19143288_10207127587268190_6802582262084022644_o19143247_10207127586108161_4692642506322814119_o19221812_10207127586188163_247122843056788679_o19264499_10207127632349317_6681913051488976213_o

BUDOWA MUZEUM W SOBIBORZE – BUDOWA BUDYNKÓW MUZEALNEGO I GOSPODARCZEGO (STAN SUROWY OTWARTY). ZNAK SPRAWY: ZP. IIB – III- 241- 02/2017

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

ZABEZPIECZENIE POLANY GROBÓW MASOWYCH BYŁEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA MUZEUM W SOBIBORZE. ZNAK SPRAWY: ZP. IIB – III- 241- 06/2016

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 

73. rocznica wybuchu powstania więźniów obozu w Sobiborze

sb

14 października 2016 r. przypadła 73. rocznica wybuchu powstania i masowej ucieczki więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Dla uczczenia Ofiar obozu, organizatorów oraz uczestników buntu na terenie Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W upamiętnieniu wzięli udział uczestnicy warsztatów edukacyjnych pt. „Tragiczna historia, wspólna pamięć. Sobibór 2016” prowadzonych w tych dniach w Sobiborze przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – młodzież z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Holandii i Węgier. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele władz prowincji Gelderland z Holandii, powiatu włodawskiego, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

73RD ANNIVERSARY OF THE OUTBREAK OF THE PRISONERS’ REVOLT IN THE SOBIBÓR CAMP.
On the 73rd anniversary of the uprising at the Sobibor Death Camp, representatives of the Dutch province of Gelderland, Wlodawa Province, the Museum of Majdanek as well as students and teachers from the Netherlands, Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland (who took part in 3-day educational and historical workshops “Tragic History – Shared Memory. Sobibór 2016” organized by the Foundation for Polish-German Reconciliation) remembered the courage of the victims at Sobibor who revolted against the German Nazi guards.

 

Nie żyje Jules Schelvis

3 kwietnia zmarł w Amstelveen w Holandii w wieku 95 lat jeden z ostatnich ocalałych więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Autor wielu wspomnień, świadek historii – przekazujący prawdę o holokauście i obozie w Sobiborze. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

DSC_6588Jules Schelvis urodził się 7 stycznia 1921 r. w Amsterdamie w rodzinie żydowskiej. W maju 1943 r. wraz z najbliższymi został aresztowany a następnie deportowany, przez obóz przejściowy w Westerborku, do Sobiboru. Z transportu liczącego 3000 osób został wyselekcjonowany w grupie 81 mężczyzn i skierowanych do obozu pracy. Jules Schelvis trafił do obozu w Dorohuczy a później do KL Auschwitz. Ostatecznie w marcu 1945 r. został wyzwolony w jednym z podobozów Natzweiler-Struthof.

W komorach gazowych Sobiboru zamordowano jego nowo poślubioną małżonkę – Rachel Borzykowski i teściów (Żydów pochodzenia polskiego).

Swoje przeżycia z Sobiboru, innych obozów koncentracyjnych uzupełnione o zeznania świadków z procesu oprawców z Sobiboru zawarł w wydanej w 1993 r. w Holandii książce „Vernietigingskamp Sobibor” (Obóz zakłady Sobibór). Jest ona uznawana za jeden z najważniejszych dokumentów i podstawowe źródło wiedzy o tym obozie.

W 1999 r. założył Fundację Sobibór, która organizuje coroczne wyjazdy do Polski i stara się podtrzymać pamięć o wydarzeniach i ofiarach tego obozu zagłady. Od lat pomagał w zdobywaniu środków finansowych i wspierał polskie inicjatywy związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem miejsca pamięci na terenie Sobiboru. Wspierał władze powiatu włodawskiego we wszystkich inicjatywach służących upamiętnieniu ofiar i popularyzacji wiedzy o historii tego miejsca.

W Polsce mieliśmy okazję ostatni raz go gościć 14 października 2013 r. na uroczystości obchodów 70. rocznicy buntu i ucieczki więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Wtedy też spotkał się z młodzieżą i opowiada jej historię o tym tak strasznym miejscu.

Żegnamy Go z wielkim żalem!

zarząd i pracownicy FPNP

.

Tomasz Blatt nie żyje

31 października w Santa Barbara w Kalifornii zmarł Tomasz Blatt jeden z ostatnich ocalałych więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze i uczestnik powstania więźniów obozu. Odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, autor licznych wspomnień z czasów Holocaustu, działacz społeczny.

BlattTomasz Toivi Blatt, syn legionisty Piłsudskiego, urodził się 15 kwietnia 1927 r. w Izbicy. W 1943 r. został wraz z rodziną deportowany do obozu zagłady w Sobiborze. Jego rodzice i o 6 lat młodszy brat zginęli w komorze gazowej. On sam przetrwał zatrudniony w warsztacie obozowym. Był uczestnikiem powstania więźniów, które wybuchło 14 października 1943 r. Z Sobiboru uciekło wtedy ok. 300 więźniów, ale tylko co dziesiąty przeżył do końca wojny. Dziennik Tomasza Blatta, w którym opisał przebieg powstania w Sobiborze, stał się kanwą filmu ”Ucieczka z Sobiboru”, wyprodukowanego przez stację telewizyjną CBS, nagrodzonego m.in. dwoma Złotymi Globami. Na podstawie jego książki „Z popiołów Sobiboru” Muzeum we Włodawie stworzyło wystawę o tym samym tytule, prezentowaną obecnie w Republice Federalnej Niemiec w Bielefeld.

Tomasz Blatt większą część życia poświęcił sprawie pamięci więźniów Sobiboru jako prelegent i autor książek o Zagładzie, był też świadkiem podczas procesów nazistowskich zbrodniarzy.

Tomasz Blatt wspierał do samego końca naszą Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie w realizacji międzynarodowego projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na ternie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

.

Otwarcie wystawy „Sobibór – nieśmiertelny dowód” w Berlinie

7 lipca 2015 roku o godzinie 16.00 w Berlinie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN została otwarta wystawa „Sobibór – nieśmiertelny dowód”, przygotowana przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku.

Uroczystego otwarcia dokonał Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury I Dziedzictwa Narodowego, który od 2010 roku przewodniczy międzynarodowej inicjatywie utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Zadaniem wystawy jest przypomnienie historii obozu, ukazanie zaplanowanej z pełną premedytacją akcji wyniszczenia narodu żydowskiego oraz zachowanie pamięci o wszystkich ofiarach holocaustu. Prezentacja ta ma też przybliżyć niemieckiej opinii publicznej cele i ideę międzynarodowego projektu realizowanego obecnie w Sobiborze.

Wystawa skupia się na indywidualnych losach ofiar sobiborskiego obozu zagłady. Narracja budowana jest w oparciu o ślady odnalezione podczas prac archeologicznych, przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu utworzenia w Sobiborze nowego Muzeum-Miejsca Pamięci. Ekspozycja składa się ze zdjęć, imion i nazwisk ofiar sobiborskiego obozu śmierci, które udało nam się poznać dzięki osobistym przedmiotom wydobytym z ziemi Sobiboru przez archeologów, oraz z cytatów – fragmentów relacji świadków – tych nielicznych więźniów, którym udało się przeżyć, a także ich oprawców. Można na niej zobaczyć także autentyczne przedmioty należące do ofiar.

Zaprezentowany został na niej także projekt architektoniczno-artystyczny nowego upamiętnienia ofiar Sobiboru, który wygrał międzynarodowy konkurs i będzie realizowany na terenie byłego obozu.

Autorami scenariusza wystawy są: Marek Zając – sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Dariusz Pawłoś – przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, aranżację plastyczną wykonali Marek i Maciej Mikulscy.

Otwarcie wystawy „Sobibór – nieśmiertelny dowód”

[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_32_sobibor-wystawa.jpg]4370
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_33_sobibor-wystawa.jpg]3980
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_34_sobibor-wystawa.jpg]3660
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_35_sobibor-wystawa.jpg]3380
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_37_sobibor-wystawa.jpg]3140
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_38_sobibor-wystawa.jpg]3230
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_12_sobibor-wystawa.jpg]3020
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_12b_sobibor-wystawa-kopia.jpg]2800
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_14_sobibor-wystawa.jpg]2660
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_15_sobibor-wystawa-kopia.jpg]2620
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_16_sobibor-wystawa-kopia.jpg]2720
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_17_sobibor-wystawa-kopia.jpg]2520
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_18_sobibor-wystawa.jpg]2390
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_19_sobibor-wystawa.jpg]2380
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_21_sobibor-wystawa.jpg]2480
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_27_sobibor-wystawa.jpg]2630
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_28_sobibor-wystawa.jpg]2500
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_29_sobibor-wystawa.jpg]2420
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_30_sobibor-wystawa.jpg]2340
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/otwarcie-wystawy-sobibor-niesmiertelny-dowod/thumbs/thumbs_31_sobibor-wystawa.jpg]2440

.

Ruszyła kolejna ekspedycja badań archeologicznych

Z początkiem sierpnia 2014 rozpoczęto 6. ekspedycję archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborzerealizowaną w oparciu o środki MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU UTWORZENIA NOWEGO MUZEUM MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE. Wykopaliska mają charakter prac „wyprzedzających” tzn. prowadzone są w ściśle wyznaczonych miejscach, w którychrealizowane będą działania inwestycyjne związane z nową koncepcjąupamiętnienia. Do zakresu planowanych wykopalisk należy m.in. pełne rozpoznanie obszarów, na których zlokalizowane zostaną obiekty upamiętniające: „Himmelfahrtstraße”, komory gazowe, groby masowe orazmiejsce, w którym wybuchło powstanie. Zakresem badań objęto również obszar, na którym zlokalizowany będzie budynek muzeum wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Organizator badań – Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, działający we współpracy z właścicielem terenu – Państwowym Muzeum na Majdanku, zlecił prowadzenie wykopalisk firmie SUB TERRA Badania Archeologiczne Wojciech Mazurek, powierzając jednocześnie panu Wojciechowi Mazurkowi funkcję kierownika badań. Do udziału w badaniach zaproszeni zostali równieżYoramHaimi z Izraela, dr Ivar Schute z Holandii oraz dr Anna Zalewska z UMCS w Lublinie i prof. Andrzej Kola z UMK w Toruniu.

.

Historyczne odkrycie w Sobiborze

Ekipa archeologów pod kierownictwem Wojciecha Mazurka prowadząca wyprzedzające badania wykopaliskowe w Sobiborze na przełomie sierpnia i września 2014 odkryła pozostałości komór gazowych. Pomimo wiedzy na temat prawdopodobnej lokalizacji tego narzędzia masowej zagłady z czasów funkcjonowania niemieckiego obozu, nie posiadano dotychczas żadnych udokumentowanych śladów jego istnienia. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że nie zachowała się żadna dokumentacja poobozowa, nie przeżył też żaden z więźniów zmuszanych do obsługi komór gazowych i spalania ciał zamordowanych, a sam budynek – po udanym powstaniu więźniów, jakie wybuchło jesienią 1943 r. – został wysadzony. Obecne badania odsłoniły liczne fragmenty fundamentów murowanego budynkupod placem asfaltowym, stanowiącym od lat 60-tych element upamiętnienia miejsca lokalizacji komór gazowych.Obecnie trwają prace dokumentacyjne odkrytych reliktów.

Pozostałości komór gazowych w Sobiborze

[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0007.jpg]11020
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0009.jpg]9830
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0010.jpg]9120
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0036.jpg]8590
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0066.jpg]7480
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0067.jpg]7080
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0068.jpg]7040
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0069.jpg]6860
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0070.jpg]6680
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0071.jpg]6540
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0072.jpg]6400
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0095.jpg]6180
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0096.jpg]6260
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/pozostalosci-komor-gazowych-w-sobiborze/thumbs/thumbs_dsc_0097.jpg]6240

.

Holenderska para królewska zobaczyła prezentację międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

Król Wilhelm Aleksander i królowa Maxima, przebywający z oficjalną wizytą w Polsce w dniach 24-25 czerwca 2014 roku, zapoznali się z międzynarodowym Projektem utworzenia Muzeum Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski, który kieruje projektem w imieniu polskiego rządu, zapoznał parę królewską z historią obozu i koncepcją upamiętnienia jego ofiar. Prezentacja projektu miała miejsce w bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zaaranżowano niewielką, jednorazową ekspozycję ilustracji oraz artefaktów pozyskanych w trakcie jego realizacji.Był to jeden z pierwszych punktów programu pobytu holenderskiego króla w Polsce.

.

Fundacja Laetitia wesprze sobiborski projekt

W dniu 14 stycznia 2014 r. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – współorganizator międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci w Sobiborze – zawarła porozumienie z Fundacją Laetitia, reprezentowaną przez prezesa zarządu mec. Mariana Mazurka. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Fundację Laetitia wsparcia organizacyjnego oraz finansowego dla projektu. Zgodnie z intencją donatora środki finansowe przeznaczone zostaną na pozyskanie i włączenie do miejsca pamięci nieruchomości, na której w okresie funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady zlokalizowana była obozowa rampa kolejowa. To był przedsionek piekła, początek drogi do komory gazowej dla tysięcy Żydów z okupowanej Europy. Obecnie w miejscu tym znajduje się działająca rampa towarowa, służąca do załadunku drewna, a teren jest w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych.

Zgodnie z wytycznymi Grupy Sterującej Międzynarodowym Projektem utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze oraz opiniami ekspertów, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” od kilku miesięcy prowadzi działania na rzecz pozyskania rampy i włączenia jej do obszaru Miejsca Pamięci. Dzięki Fundacji Laetitia możliwe stało się przejęcie rampy i rozpoczęcie prac upamiętniających jeszcze w roku 2014.

W imieniu wszystkich partnerów projektu oraz środowisk społecznych i osób prywatnych, zaangażowanych w kultywowanie pamięci o ofiarach niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie pragnie podziękować Fundacji Laetitia za ten niemający precedensu gest. Po raz pierwszy sobiborski projekt otrzymał wsparcie prywatnego darczyńcy.

Fundacja Laetitia jest polską fundacją, której celem jest działanie na rzecz pojednania i zbliżenia narodów, zapobieganie konfliktom poprzez wzajemne poznawanie historii, kultury, zwyczajów ludowych oraz tradycji.

Fundacja Laetitia

.

Rozpoczęły się prace nad projektem architektonicznym nowego miejsca pamięci

W dniu 8 stycznia 2014 r. Państwowe Muzeum na Majdanku – właściciel terenu po byłym niemieckim obozie zagłady oraz organizator placówki muzealnej w Sobiborze – zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowego miejsca pamięci. Projekt powstanie w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu, jaka otrzymała pierwszą nagrodę w rozstrzygniętym niedawno międzynarodowym konkursie. Zamówienie zostanie wykonane przez autorów wybranej koncepcji, laureatów wspomnianego konkursu – panów Marcina Urbanka i Łukasza Mieszkowskiego oraz spółkę RE S.C. Piotr Michalewicz Mateusz Tański.

Prezentacja pracy przyjętej do realizacji

.

Zakończono kolejną ekspedycję naukowych badań archeologicznych w Sobiborze

4 grudnia 2013 r. zakończyła się 5. ekspedycja archeologiczna w ramach badań naukowych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, organizowanych przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” na zlecenie Grupy Sterującej międzynarodowym projektem utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci.

Już po raz drugi badania prowadzone były w strefie, w której zlokalizowane są miejsca pochówku tysięcy ofiar żydowskiego pochodzenia zamordowanych w okresie II wojny światowej. Badania mają na celu pozyskanie niezbędnej wiedzy o terenie obozu zagłady przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych, służących ochronie i upamiętnieniu tego miejsca. Badania archeologiczne prowadzone były pod kierownictwem Wojciecha Mazurka (SUBTERRA Badania archeologiczne). Podczas badań obecni byli również: izraelski archeolog Yoram Haimi, holenderski archeolog Ivar Schute oraz prof. Andrzej Kola z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizator badań pragnie podziękować za umożliwienie prac badawczych i pomoc w ich prowadzeniu Państwowemu Muzeum na Majdanku oraz Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Delegatura w Chełmie.

.

Uczciliśmy pamięć ofiar obozu zagłady w Sobiborze

14 października br., w 70. rocznicę buntu i masowej ucieczki więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze odbyły się oficjalne uroczystości zorganizowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjechali na nie byli więźniowie obozu: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele państw, których obywatele zginęli w Sobiborze. Obecni byli m.in.: Minister Edukacji Izraela Shai Moshe Piron, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Dobrobytu i Sportu Królestwa Niderlandów Maarten Johannes van Rijn, Ambasador Izraela Zvi Rav-ner, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Królestwa Niderlandów Paul Bekkers, Ambasador Republiki Słowacji Vasil Grivna, Konsul Generalny Republiki Słowacji Marek Lisansky, pierwszy radca Ambasady Rosyjskiej w Polsce Tauras Shpokyavichyus, pierwszy Radca Ambasady Francuskiej w Polsce Philippe Cers, Marcel Floor – Dyrektor Wydziału ds. Ofiar wojen i Upamiętnienia II Wojny Światowej w Ministerstwie Zdrowia, Dobrobytu i Sportu Królestwa Niderlandów, Martin Salm – Przewodniczący zarządu niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość i wielu innych znamienitych gości.

Polskie władze reprezentował Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski. Rolę gospodarza uroczystości pełnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, który przewodniczy grupie sterującej w międzynarodowym projekcie utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie powstania oraz za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci i popularyzowanie wiedzy o Holocauście odznaczeni zostali:

Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

  • obywatel Królestwa Niderlandów Jules Schelvis,
  • obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki – Filip Bialowitz, Thomas Blatt, Estera Raab,
  • obywatel Ukrainy – Arkadii Weisspapier

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

  • obywatele Państwa Izrael – Simcha Bilowic, Semion Rozenfeld
  • obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki – Samuel Lerer
  • obywatelka Związku Australijskiego – Pani Regina Zielinski

Za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie Powstania w niemieckim, nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczonypośmiertnie przywódca powstania więźniów

  • Aleksander Peczerski

Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, na obchody rocznicowe przybyło około pół tysiąca dzieci i młodzieży z Izraela i z Polski. W uroczystości wzięli udział także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w Sobiborze przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – młodzież z Polski, Izraela, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Holandii, Serbii i Armenii.

W ten szczególny dzień w Sobiborze został zaprezentowany nowy architektoniczno-artystyczny projekt upamiętnienia, wybrany w międzynarodowym konkursie. Jego prezentacja była jednocześnie zaproszeniem dla innych państw, ich organów rządowych i pozarządowych do współfinansowania i merytorycznej współpracy.

Uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę powstania więźniów 14.10.2013 r.

[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_dsc_6424.jpg]11010
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica002.jpg]10620SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica037.jpg]8630SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica011.jpg]8370SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica139.jpg]6790SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica006.jpg]7070SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica055.jpg]6280SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica063.jpg]5890SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica073.jpg]5650SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_kk-dsc_0302a.jpg]5150
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica095.jpg]5340SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica105.jpg]5010SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica124.jpg]4710SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica127.jpg]4580SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_kk-dsc_0326a.jpg]4350
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica130.jpg]4480SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_kk-dsc_0414a.jpg]4140
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_dsc_6538.jpg]4120
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_kk-dsc_0486b.jpg]3880
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_dsc_6500.jpg]3650
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica115.jpg]4070SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica131.jpg]3870SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica145.jpg]3880SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica146.jpg]3720SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica149.jpg]3640SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica151.jpg]3530SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica152.jpg]3550SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica188.jpg]3570SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_20131014-it-sobibor-70rocznica191.jpg]3540SONY DSC
SONY DSC
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_dsc_6518.jpg]3310
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_dsc_6588.jpg]3320
[img src=http://sobibor.info.pl/wp-content/flagallery/uroczystosc-upamietniajaca-70-rocznice-powstania-wiezniow-14-10-2013-r/thumbs/thumbs_dsc_6541.jpg]3270

.

70. rocznica powstania więźniów w Sobiborze

W poniedziałek 14 października br. odbędą się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania więźniów obozu Sobibór. Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, weźmie w nich udział około pół tysiąca dzieci z Izraela i tyle samo dzieci polskich. (czytaj całość)

.

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Sobiborze

W dniach 11-15 października 2013 roku w Sobiborze i Włodawie odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży i warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W spotkaniu wzięły udział grupy młodzieży z Izraela, Holandii, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy i Białorusi, młodzi wolontariusze Fundacji z Polski, Niemiec, Ukrainy i Armenii oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Włodawy – ogółem 130 osób. (czytaj całość)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze. Co wiemy? Jak pamiętamy?

Przez dwa dni, 1 i 2 października 2013 roku, w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie o „Akcji Reinhardt”, eksterminacji Żydów z Polski i całej Europy, o zbrodniach dokonanych w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, o bezprecedensowym buncie i ucieczce więźniów mówili prelegenci z Polski, Niemiec, Rosji, Holandii i Ukrainy. Gościem konferencji był jeden z ostatnich żyjących więźniów Sobiboru – Philip Bialowitz. (czytaj całość)

Sobibór – konkurs rozstrzygnięty

Dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej ideowo–artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. (czytaj całość)

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu

Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze został rozstrzygnięty. (czytaj całość)

Międzynarodowa Rada Oświęcimska rozmawiała o Sobiborze

18 czerwca 2013 r. podczas posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, na prośbę jej przewodniczącego prof. Władysława Bartoszewskiego, przedstawiona została informacja nt. postępu prac międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego-nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Prezentacji projektu dokonał przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Dariusz Pawłoś. Członkowie Rady z uznaniem odnieśli się do prowadzonych na zlecenie Grupy Sterującej projektem badań archeologicznych, jak również do informacji, iż w najbliższych tygodniach rozstrzygnięty zostanie międzynarodowy konkurs architektoniczno-artystyczny na nową koncepcję upamiętnienia i zabezpieczenie sobiborskiego Pomnika Zagłady.

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.(czytaj całość)

Nowe odkrycia w Sobiborze

3 czerwca 2013 roku zakończone zostały prace terenowe związane z 4. ekspedycją badań archeologicznych prowadzonych na terenie po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (obecnie filii Państwowego Muzeum na Majdanku). Dokonano ważnych odkryć, które przyczynią się do zweryfikowania wielu wstępnych teorii i ustaleń poczynionych przez badaczy historii obozu. (czytaj całość)

Konferencja dla uczczenia 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Powstanie w niemieckim Obozie Zagłady w Sobiborze konsekwencją Powstania w Getcie Warszawskim

23 maja 2013 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” dla uczczenia 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. (czytaj całość)

Wyjaśnienie nr 3 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu. (czytaj całość)

Wyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem w dniach 18 marca – 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.(czytaj całość)

Komunikat dotyczący konkursu

Komunikat dotyczący konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. (czytaj całość)

Rozstrzygnięto Konkurs Literacki „Umarli wychodzą z cienia…”

Konkurs, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, objęty honorowym patronatem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. (czytaj całość)

Komunikat o zmianie regulaminu i zmianie ogłoszenia

W dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, na wniosek Sądu Konkursowego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu. (czytaj całość)

Spotkanie w MKDiN

18 stycznia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami państw, których obywatele ginęli w Sobiborze. (czytaj całość)

Ogłoszono konkurs na koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze

18 stycznia ruszył międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. (czytaj całość)

Konferencja podsumowująca stan wiedzy nt. byłego obozu zagłady w Sobiborze

„Sobibór – Historia i Pamięć. Historia niemieckiego obozu zagłady i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Aktualny stan wiedzy. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze w latach 2000-2011” – to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w dniu 25 maja 2012 r., w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek historia” w Warszawie. (czytaj całość)

Najnowsze wpisy