Realizator

Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które, zgodnie z postanowieniami Memorandum, działa we współpracy z władzami samorządowymi oraz Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Polskę reprezentuje Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Fundacji powierzono koordynowanie prac związanych z realizacją projektu, prowadzenie spraw administracyjnych oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Osobą nadzorującą prace oraz międzynarodowy fundusz jest od 2011 roku Pan Dariusz Pawłoś, b. przewodniczący, a obecnie sekretarz zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Pan Jakub Deka, od grudnia 2017 roku nowy przewodniczący FPNP.

W latach 2010-2016 projekt od strony merytorycznej koordynował Pan Mariusz Kacperkiewicz. W styczniu 2017 r. zastąpiła go na tym stanowisku Pani Monika Partyka, sprawując swoje obowiązki do października 2018 r.
informacja@fpnp.pl
Tel. 22 695 99 41 (sekretariat)