Realizator

Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które, zgodnie z postanowieniami Memorandum, działa we współpracy z władzami samorządowymi oraz Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Fundacji powierzono koordynowanie prac związanych z realizacją projektu, prowadzenie spraw administracyjnych oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Osobą koordynującą prace w ramach projektu jest Mariusz Kacperkiewicz.

mkacperkiewicz@fpnp.pl

Tel. 22 695 99 69

Faks: 22 629 52 78