Realizator

Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które, zgodnie z postanowieniami Memorandum, działa we współpracy z władzami samorządowymi oraz Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Polskę reprezentuje Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Fundacji powierzono koordynowanie prac związanych z realizacją projektu, prowadzenie spraw administracyjnych oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Osobą nadzorującą prace oraz międzynarodowy fundusz jest od 2011 roku Pan Dariusz Pawłoś, b. przewodniczący, a obecnie sekretarz zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.
http://sobibor.info.pl/

W latach 2011-2016 projekt od strony merytorycznej koordynował Pan Mariusz Kacperkiewicz. W styczniu 2017 roku zastąpiła go na tym stanowisku Pani Monika Partyka.

monika.partyka@fpnp.home.pl
informacja@fpnp.pl

Tel. 22 695 99 88
Tel. 22 695 99 41

Monika Partyka – z ramienia FPNP koordynator projektu utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze oraz międzynarodowej bazy danych Ofiar Sobiboru (www.sobibor-victims.eu); starszy specjalista ds. programowych;
W ramach swoich obowiązków brała udział w licznych projektach edukacyjnych oraz wystawienniczych (m.in. o Mauthausen, KL Gusen, współtwórca wersji anglojęzycznej portalu www.rejestrypomocy.pl o Polakach ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji); z wykształcenia politolog, specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianych stosunków polsko-izraelskich  a także w zakresie geopolityki Śródziemnomorza i obszaru Bliskiego Wschodu. Absolwentka Uniwersytetu Ateńskiego, London Metropolitan University, Collegium Civitas oraz Akademii Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca ds. stosunków z Państwem Izrael i Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, w Fundacji Auschwitz-Birkenau (jako doradca zarządu) oraz w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Biegle posługuje się j. angielskim i j. greckim oraz j. hebrajskim na poziomie komunikatywnym.