Ogłoszono konkurs na koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze

18 stycznia ruszył międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej  miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Organizatorem konkursu, jest Państwowe Muzeum na Majdanku, kierowane przez dr. Tomasza Kranza, które od 1 maja 2012 r. jest właścicielem części terenu Pomnika Zagłady w Sobiborze i sprawuje opiekę nad tym miejscem pamięci.

Konkurs jest kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Merytoryczny i finansowy udział w projekcie zadeklarowały jak dotąd cztery kraje, będące sygnatariuszami Memorandum of Understanding z 28 lutego 2011 roku: Rzeczpospolita Polska, Królestwo Niderlandów, Państwo Izrael i Republika Słowacka. Powołany został Międzynarodowy Komitet Sterujący. Przewodniczy mu Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków, a w jego skład wchodzą: Marcel Floor, Dyrektor Wydziału ds. Ofiar wojny oraz Uczczenia Pamięci o II Wojnie Światowej w Ministerstwie Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Królestwa Niderlandów, Avner Shalev, Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Izraelu oraz Marek Lisansky, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Polsce. Z Komitetem Sterującym współpracuje Naczelny Rabin Polski. Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z postanowieniami Grupy Sterującej współpracuje z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której powierzono sprawy administracyjne oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej artystycznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie kompleksowej koncepcji Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Żydów w Sobiborze, uwzględniającej charakter i rangę miejsca, łączącej funkcje upamiętniającą, muzealną i edukacyjną. Punktem ciężkości nowej koncepcji Miejsca Pamięci ma być upamiętnienie ofiar, poprzez zabezpieczenie grobów masowych oraz ukazanie całego terenu jako szczególnego niemego świadka i materialnego świadectwa masowej zbrodni o niewyobrażalnych rozmiarach.

Państwowe Muzeum na Majdanku powierzyło Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wykonywanie poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Warunki udziału w konkursie oraz zasady przygotowania prac konkursowych zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku www.majdanek.eu oraz Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” www.fpnp.pl

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do dnia 18 lutego 2013 r. w siedzibie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie, ul. Krucza 36.

Prace będzie można składać do 20 maja 2013 r.