Spotkanie w MKDiN

18 stycznia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z przedstawicielami państw, których obywatele ginęli w Sobiborze. Na zaproszenie Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego oraz prof. Władysława Bartoszewskiego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego przybyli między innymi: Ambasador Republiki Austrii dr Herbert Krauss, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rüdiger Freiherr von Frtisch oraz Ambasadora Federacji Rosyjskiej Alexander Aleksiejew. Spotkanie poświęcone było realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, w którym obecnie uczestniczą Polska, Holandia, Izrael oraz Słowacja.

Podczas spotkania, w obecności dr. Tomasza Kranza, dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, które od 1 maja 2012 r. jest opiekunem byłego miejsca zagłady w Sobiborze oraz Dariusza Pawłosia przewodniczącego zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od 28 lutego 2011 jest współrealizatorem tego międzynarodowego projektu, przedstawiona została informacja dotycząca ogłoszenia konkursu na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.