Call Us! 1-800-555-5555

Wyjaśnienie nr 3 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie…

Czytaj dalej

Archeologia

Międzynarodowe badania archeologiczne na terenie byłego niemieckiego, hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Badania archeologiczne na terenie po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze były ważnym etapem międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci. W 2011 roku prace wykopaliskowe na zlecenie Grupy Sterującej reprezentowanej przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” organizowało Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Badaniami kierował Wojciech Mazurek (SUB TERRA)…

Czytaj dalej

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu

Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lipca 2018 roku, o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. Prace zostaną rozkodowane i poznamy laureatów oraz nastąpi prezentacja nagrodzonych projektów. Organizatorem…

Czytaj dalej

Sobibór – konkurs rozstrzygnięty

Dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej ideowo–artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Organizatorem konkursu ogłoszonego 18 stycznia 2013 r. jest Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu organizator powierzył Fundacji…

Czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Sobiborze

W dniach 11-15 października 2013 roku w Sobiborze i Włodawie odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży i warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W spotkaniu wzięły udział grupy młodzieży z Izraela, Holandii, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy i Białorusi, młodzi wolontariusze Fundacji z Polski, Niemiec, Ukrainy i Armenii oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Włodawy –…

Czytaj dalej

70. rocznica powstania więźniów w Sobiborze

W poniedziałek 14 października br. odbędą się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania więźniów obozu Sobibór. Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, weźmie w nich udział około pół tysiąca dzieci z Izraela i tyle samo dzieci polskich. Na uroczystości przybędą także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w…

Czytaj dalej

Uczciliśmy pamięć ofiar obozu zagłady w Sobiborze

14 października br., w 70. rocznicę buntu i masowej ucieczki więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze odbyły się oficjalne uroczystości zorganizowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjechali na nie byli więźniowie obozu: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele państw, których obywatele zginęli w Sobiborze. Obecni byli…

Czytaj dalej

Zakończono kolejną ekspedycję naukowych badań archeologicznych w Sobiborze

4 grudnia 2013 r. zakończyła się 5. ekspedycja archeologiczna w ramach badań naukowych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, organizowanych przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” na zlecenie Grupy Sterującej międzynarodowym projektem utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci. Już po raz drugi badania prowadzone były w strefie, w której zlokalizowane są miejsca pochówku tysięcy ofiar żydowskiego…

Czytaj dalej

Rozpoczęły się prace nad projektem architektonicznym nowego miejsca pamięci

W dniu 8 stycznia 2014 r. Państwowe Muzeum na Majdanku – właściciel terenu po byłym niemieckim obozie zagłady oraz organizator placówki muzealnej w Sobiborze – zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowego miejsca pamięci. Projekt powstanie w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu, jaka otrzymała pierwszą nagrodę w rozstrzygniętym niedawno międzynarodowym konkursie. Zamówienie zostanie wykonane przez…

Czytaj dalej