Call Us! 1-800-555-5555

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu

Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lipca 2018 roku, o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. Prace zostaną rozkodowane i poznamy laureatów oraz nastąpi prezentacja nagrodzonych projektów. Organizatorem…

Czytaj dalej

Sobibór – konkurs rozstrzygnięty

Dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej ideowo–artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Organizatorem konkursu ogłoszonego 18 stycznia 2013 r. jest Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu organizator powierzył Fundacji…

Czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Sobiborze

W dniach 11-15 października 2013 roku w Sobiborze i Włodawie odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży i warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W spotkaniu wzięły udział grupy młodzieży z Izraela, Holandii, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy i Białorusi, młodzi wolontariusze Fundacji z Polski, Niemiec, Ukrainy i Armenii oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Włodawy –…

Czytaj dalej

70. rocznica powstania więźniów w Sobiborze

W poniedziałek 14 października br. odbędą się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania więźniów obozu Sobibór. Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, weźmie w nich udział około pół tysiąca dzieci z Izraela i tyle samo dzieci polskich. Na uroczystości przybędą także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w…

Czytaj dalej

Uczciliśmy pamięć ofiar obozu zagłady w Sobiborze

14 października br., w 70. rocznicę buntu i masowej ucieczki więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze odbyły się oficjalne uroczystości zorganizowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjechali na nie byli więźniowie obozu: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele państw, których obywatele zginęli w Sobiborze. Obecni byli…

Czytaj dalej

Zakończono kolejną ekspedycję naukowych badań archeologicznych w Sobiborze

4 grudnia 2013 r. zakończyła się 5. ekspedycja archeologiczna w ramach badań naukowych prowadzonych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, organizowanych przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” na zlecenie Grupy Sterującej międzynarodowym projektem utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci. Już po raz drugi badania prowadzone były w strefie, w której zlokalizowane są miejsca pochówku tysięcy ofiar żydowskiego…

Czytaj dalej

Rozpoczęły się prace nad projektem architektonicznym nowego miejsca pamięci

W dniu 8 stycznia 2014 r. Państwowe Muzeum na Majdanku – właściciel terenu po byłym niemieckim obozie zagłady oraz organizator placówki muzealnej w Sobiborze – zawarło umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowego miejsca pamięci. Projekt powstanie w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu, jaka otrzymała pierwszą nagrodę w rozstrzygniętym niedawno międzynarodowym konkursie. Zamówienie zostanie wykonane przez…

Czytaj dalej

Fundacja Laetitia wesprze sobiborski projekt

W dniu 14 stycznia 2014 r. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – współorganizator międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci w Sobiborze – zawarła porozumienie z Fundacją Laetitia, reprezentowaną przez prezesa zarządu mec. Mariana Mazurka. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Fundację Laetitia wsparcia organizacyjnego oraz finansowego dla projektu. Zgodnie z intencją donatora środki finansowe przeznaczone zostaną na pozyskanie…

Czytaj dalej

Holenderska para królewska zobaczyła prezentację międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

Król Wilhelm Aleksander i królowa Maxima, przebywający z oficjalną wizytą w Polsce w dniach 24-25 czerwca 2014 roku, zapoznali się z międzynarodowym Projektem utworzenia Muzeum Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski, który kieruje projektem w imieniu polskiego rządu, zapoznał parę królewską z historią obozu…

Czytaj dalej

Historyczne odkrycie w Sobiborze

Ekipa archeologów pod kierownictwem Wojciecha Mazurka prowadząca wyprzedzające badania wykopaliskowe w Sobiborze na przełomie sierpnia i września 2014 odkryła pozostałości komór gazowych. Pomimo wiedzy na temat prawdopodobnej lokalizacji tego narzędzia masowej zagłady z czasów funkcjonowania niemieckiego obozu, nie posiadano dotychczas żadnych udokumentowanych śladów jego istnienia. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że nie zachowała się…

Czytaj dalej