Call Us! 1-800-555-5555

Rozstrzygnięto Konkurs Literacki „Umarli wychodzą z cienia…”

Konkurs, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, objęty honorowym patronatem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, poświecony był tragicznym losom małej dziewczynki – Lei Judith dela Penna, zamordowanej w obozie zagłady w Sobiborze. Zadaniem uczestników było wcielenie się w jej postać i napisanie pracy literackiej. Lea Judith dela Penna urodziła się 11 września 1937 roku w Amsterdamie.…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący konkursu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE Postępowanie nr: 1/FPNP/01/13 Zamawiający – Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynnoœci związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, informuje, iż na wniosek Sądu konkursowego dokonana została zmiana terminów określœonych w…

Czytaj dalej

Wyjaśnienie nr 2 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniach 18 marca – 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, zawierających 48 pytań. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w…

Czytaj dalej

Wyjaśnienie nr 3 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie…

Czytaj dalej

Archeologia

Międzynarodowe badania archeologiczne na terenie byłego niemieckiego, hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Badania archeologiczne na terenie po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze były ważnym etapem międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci. W 2011 roku prace wykopaliskowe na zlecenie Grupy Sterującej reprezentowanej przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” organizowało Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Badaniami kierował Wojciech Mazurek (SUB TERRA)…

Czytaj dalej

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu…

Czytaj dalej

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu

Międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze został rozstrzygnięty. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lipca 2018 roku, o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie. Prace zostaną rozkodowane i poznamy laureatów oraz nastąpi prezentacja nagrodzonych projektów. Organizatorem…

Czytaj dalej

Sobibór – konkurs rozstrzygnięty

Dzisiaj w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na opracowanie nowej ideowo–artystycznej koncepcji architektoniczno–krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Organizatorem konkursu ogłoszonego 18 stycznia 2013 r. jest Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu organizator powierzył Fundacji…

Czytaj dalej

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Sobiborze

W dniach 11-15 października 2013 roku w Sobiborze i Włodawie odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży i warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W spotkaniu wzięły udział grupy młodzieży z Izraela, Holandii, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy i Białorusi, młodzi wolontariusze Fundacji z Polski, Niemiec, Ukrainy i Armenii oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Włodawy –…

Czytaj dalej

70. rocznica powstania więźniów w Sobiborze

W poniedziałek 14 października br. odbędą się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania więźniów obozu Sobibór. Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, weźmie w nich udział około pół tysiąca dzieci z Izraela i tyle samo dzieci polskich. Na uroczystości przybędą także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w…

Czytaj dalej