Call Us! 1-800-555-5555

Aktualności

Wdrożenia Lean Management – dobry sposób na sukces

Współcześnie coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie filozofii Lean Management. Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która ma na celu wzmocnienie konkurencyjności organizacji. Bardzo ważną kwestią przy jej wdrażaniu jest świadomość, że nieodzownym elementem rozwoju i ciągłego doskonalenia firmy jest tworzenie kultury Lean na wszystkich poziomach kierownictwa organizacji. Według zasad Lean Management szef…

Czytaj dalej

Na czym polega praca detektywa ?

Detektyw to zawód – choć znany z amerykańskich filmów z lat osiemdziesiątych, nadal owiany mgłą tajemnicy. Codzienna praca detektywa wygląda zupełnie inaczej, niż starają nam się to zobrazować filmowcy. Na pewno przeciętny detektyw ma też niewiele wspólnego z obrazem dostojnego pana w długim płaszczu i z lupą w ręku. W obecnych warunkach praca detektywa wygląda zupełnie inaczej. Nierzadko…

Czytaj dalej

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Co dalej?

Komornik to urzędnik państwowy, którego wiele osób obawia się nawet bardziej niż policji. Warto jednak sobie przypomnieć, że komornik16.pl  działa na podstawie wyroku wydanego przez sąd i musi ściśle działać wedle litery prawa. Ponadto inną ważną kwestią jest to, że to nie komornik decyduje o umorzeniu długu, postępowania egzekucyjnego czy nawet o odroczeniu spłaty. Taka…

Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze. Co wiemy? Jak pamiętamy? Przez dwa dni, 1 i 2 października 2013 roku, w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie o „Akcji Reinhardt”, eksterminacji Żydów z Polski i całej Europy, o zbrodniach dokonanych w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, o bezprecedensowym buncie i ucieczce więźniów mówili prelegenci z…

Czytaj dalej

Rozstrzygnięto Konkurs Literacki „Umarli wychodzą z cienia…”

Konkurs, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, objęty honorowym patronatem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, poświecony był tragicznym losom małej dziewczynki – Lei Judith dela Penna, zamordowanej w obozie zagłady w Sobiborze. Zadaniem uczestników było wcielenie się w jej postać i napisanie pracy literackiej. Lea Judith dela Penna urodziła się 11 września 1937 roku w Amsterdamie.…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący konkursu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE Postępowanie nr: 1/FPNP/01/13 Zamawiający – Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynnoœci związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, informuje, iż na wniosek Sądu konkursowego dokonana została zmiana terminów określœonych w…

Czytaj dalej

Wyjaśnienie nr 2 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniach 18 marca – 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, zawierających 48 pytań. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w…

Czytaj dalej

Wyjaśnienie nr 3 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie…

Czytaj dalej

Archeologia

Międzynarodowe badania archeologiczne na terenie byłego niemieckiego, hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Badania archeologiczne na terenie po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze były ważnym etapem międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci. W 2011 roku prace wykopaliskowe na zlecenie Grupy Sterującej reprezentowanej przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” organizowało Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Badaniami kierował Wojciech Mazurek (SUB TERRA)…

Czytaj dalej

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu…

Czytaj dalej