Call Us! 1-800-555-5555

Fundacja Laetitia wesprze sobiborski projekt

W dniu 14 stycznia 2014 r. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – współorganizator międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci w Sobiborze – zawarła porozumienie z Fundacją Laetitia, reprezentowaną przez prezesa zarządu mec. Mariana Mazurka. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Fundację Laetitia wsparcia organizacyjnego oraz finansowego dla projektu. Zgodnie z intencją donatora środki finansowe przeznaczone zostaną na pozyskanie i włączenie do miejsca pamięci nieruchomości, na której w okresie funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady zlokalizowana była obozowa rampa kolejowa. To był przedsionek piekła, początek drogi do komory gazowej dla tysięcy Żydów z okupowanej Europy. Obecnie w miejscu tym znajduje się działająca rampa towarowa, służąca do załadunku drewna, a teren jest w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych.

Zgodnie z wytycznymi Grupy Sterującej Międzynarodowym Projektem utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci w Sobiborze oraz opiniami ekspertów, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” od kilku miesięcy prowadzi działania na rzecz pozyskania rampy i włączenia jej do obszaru Miejsca Pamięci. Dzięki Fundacji Laetitia możliwe stało się przejęcie rampy i rozpoczęcie prac upamiętniających jeszcze w roku 2014.

W imieniu wszystkich partnerów projektu oraz środowisk społecznych i osób prywatnych, zaangażowanych w kultywowanie pamięci o ofiarach niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie pragnie podziękować Fundacji Laetitia za ten niemający precedensu gest. Po raz pierwszy sobiborski projekt otrzymał wsparcie prywatnego darczyńcy.

Fundacja Laetitia jest polską fundacją, której celem jest działanie na rzecz pojednania i zbliżenia narodów, zapobieganie konfliktom poprzez wzajemne poznawanie historii, kultury, zwyczajów ludowych oraz tradycji.

Leave a Comment