Call Us! 1-800-555-5555

Holenderska para królewska zobaczyła prezentację międzynarodowego projektu utworzenia nowego muzeum miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze

Król Wilhelm Aleksander i królowa Maxima, przebywający z oficjalną wizytą w Polsce w dniach 24-25 czerwca 2014 roku, zapoznali się z międzynarodowym Projektem utworzenia Muzeum Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski, który kieruje projektem w imieniu polskiego rządu, zapoznał parę królewską z historią obozu i koncepcją upamiętnienia jego ofiar. Prezentacja projektu miała miejsce w bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie zaaranżowano niewielką, jednorazową ekspozycję ilustracji oraz artefaktów pozyskanych w trakcie jego realizacji.Był to jeden z pierwszych punktów programu pobytu holenderskiego króla w Polsce.

Leave a Comment