Call Us! 1-800-555-5555

Komunikat dotyczący konkursu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE

Postępowanie nr: 1/FPNP/01/13

Zamawiający – Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynnoœci związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, informuje, iż na wniosek Sądu konkursowego dokonana została zmiana terminów określœonych w punkcie 3 w rozdziale I Regulaminu konkursu. Zmiana terminów dotyczy czynności określonych w punktach od 3.4 do 3.8 w rozdziale I Regulaminu konkursu, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Wykaz nowych terminów konkursu:

  • Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia: 18.03.2013 r.
  • Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 8.04.2013 r.
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 22.04.2013 r.
  • Składanie prac konkursowych do dnia: 11.06.2013 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nie póŸniej niż do dnia: 31.07.2013 r.

Leave a Comment