Memorandum

Memorandum of Understanding w sprawie wspólnego projektu utworzenia Muzeum Miejsce Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział ds. ofiar wojny oraz uczczenia pamięci o II wojnie światowej w Ministerstwie Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Królestwa Niderlandów, Rząd Państwa Izrael, Dyrektoriat ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania w  Kancelarii Rady Ministrów Republiki Słowackiej, zwani dalej Uczestnikami, są zgodni co do tego,

  • że pamięć o Holokauście i wydarzeniach, które do niego doprowadziły, nie mogą odejść w zapomnienie;
  • że istnieje wola i obowiązek okazania szacunku żydowskim i innym ofiarom, które z różnych krajów zostały przewiezione do obozów zagłady oraz że ofiary te mają prawo do godnego miejsca spoczynku;
  • że niezmiernie istotne jest, aby ofiary niemieckiego obozu zagłady nie zostały zapomniane.

W związku z powyższym uczestnicy postanowili zainicjować wspólny projekt w sprawie utworzenia na terenach byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze miejsca pamięci – zwany dalej Projektem – obejmujący między innymi poniższe, szczegółowe cele:

  • ochronę i właściwe zabezpieczenie masowych grobów oraz prochów osób zamordowanych w tym miejscu – o ile to możliwe – zgodnie z odpowiednim obrządkiem i religijnym ofiar;
  • utworzenie godnego miejsca pamięci, w którym w szczególności rodziny ofiar będą mogły oddać cześć zmarłym;
  • utworzenie Muzeum- Miejsce Pamięci w celu przekazania historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom;
  • utrzymanie i ochronę zachowanej historycznej substancji i terenu byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Projekt zostanie zrealizowany ze szczególnym szacunkiem dla miejsca, prochów ofiar, a także autentycznych pozostałości śladów obozu zagłady oraz inicjatyw powziętych w tym miejscu w ubiegłych dziesięcioleciach. (czytaj całość)