Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które, zgodnie z postanowieniami Memorandum, działa we współpracy z władzami samorządowymi oraz Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Fundacji powierzono koordynowanie prac związanych z realizacją projektu, prowadzenie spraw administracyjnych oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Osobą koordynującą prace w ramach projektu jest Pani Monika Partyka (od stycznia 2017 roku). Do końca roku 2016 projekt koordynował Pan Mariusz Kacperkiewicz.

monika.partyka@fpnp.home.pl
informacja@fpnp.pl

Tel. 22 695 99 88
Tel. 22 695 99 41

Monika Partyka – z ramienia FPNP koordynator projektu utworzenia nowego Miejsca Pamięci w Sobiborze; koordynator archiwum Dobosiewicza; W ramach swoich obowiązków brała udział w licznych projektach edukacyjnych i wystawienniczych
(m.in. o Mauthausen, KL Gusen); z wykształcenia politolog, specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianych stosunków polsko-izraelskich i polsko-żydowskich a także
w zakresie geopolityki Śródziemnomorza i obszaru Bliskiego Wschodu. Absolwentka Uniwersytetu Ateńskiego, London Metropolitan University (stosunki międzynarodowe oraz nauki o pokoju i konflikcie), Collegium Civitas (dyplomacja publiczna) oraz Akademii Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pracowała m.in. jako asystent w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w latach 2011-2015 w Biurze Pełnomocnika PRM ds. Dialogu Międzynarodowego, kolejno jako doradca ds. stosunków
z Państwem Izrael i Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej), następnie w Fundacji Auschwitz-Birkenau (jako doradca zarządu) oraz w Urzędzie do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Biegle posługuje się j. angielskim i j. greckim
oraz j. hebrajskim na poziomie komunikatywnym.