Partnerzy

W Polsce

 • Państwowe Muzeum na Majdanku, które od 1 maja 2012 jest właścicielem terenu miejsca pamięci, Dyrektor Muzeum dr Tomasz Kranz,
 • Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – podmiot zarządzający miejscem pamięci do 1 maja 2012, Dyrektor Muzeum Mariusz Telepko,
 • Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewoda Lubelski prof. Jolanta Szołno-Koguc – decyduje o realizacji inwestycji na terenie Pomnika Zagłady i strefy ochronnej, przejmuje w imieniu Skarbu Państwa tereny należące do innych właścicieli i przekazuje je do dyspozycji Muzeum,
 • Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starosta Wiesław Holaczuk,
 • Gmina Włodawa, Wójt Gminy Tadeusz Sawicki,
 • Sołectwo Sobibór, Sołtys Jerzy Ziemiński,
 • mieszkańcy wsi Sobibór Stacja –właściciele prywatnych nieruchomości położonych na terenie strefy ochronnej,
 • Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Sobibór, Nadleśniczy mgr inż. Andrzej Milaniuk) – właściciel pozostałej części terenu,
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP) – Polskie Linie Kolejowe w Lublinie, dyr. Zygmunt Grzechulski – właściciel torów, rampy i historycznego budynku stacji kolejowej, znajdujących się na terenie strefy ochronnej,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Wojewódzki Konserwator Zabytków – Kierownik Delegatury w Chełmie Stanisława Rudnik,
 • Stowarzyszenie Upamiętniania Sobiboru,
 • Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski,
 • Archeolodzy: Prof. Andrzej Kola, Yoram Haimi, Wojciech Mazurek.

Za granicą

 • Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem – Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority (Izrael),
 • Stichting Sobibor – Dutch Foundation Sobibor, Holenderska Fundacja Sobibór (Holandia),
 • Prowincja Gelderland – Province of Gelderland (Holandia),
 • Bildungswerk Stanislaw Hantz e.V. Kassel (Niemcy).
 • Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”