Uczestnicy

W sprawie wspólnego projektu utworzenia Muzeum- Miejsce Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze porozumiały się cztery państwa

  • Polska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Królestwo Niderlandów – Wydział ds. ofiar wojny oraz uczczenia pamięci o II wojnie światowej w Ministerstwie Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Królestwa Niderlandów,
  • Izrael – Rząd Państwa Izrael reprezentowany przez szefa Instytutu Yad Vashem,
  • Słowacja – Rada ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Równego Traktowania w Kancelarii Rady Ministrów Republiki Słowackiej.

Przedstawiciele poszczególnych państw – uczestników projektu tworzą Międzynarodowy Komitet Sterujący (Steering Group)

Komitetowi przewodniczy:

  • Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Członkowie Komitetu:

  • Marcel Floor – Dyrektor Wydziału ds. Ofiar wojny oraz Uczczenia Pamięci o II Wojnie Światowej w Ministerstwie Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Królestwa Niderlandów
  • Avner Shalev – Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Izraelu
  • Barbara Illkova – Sekretarz Rady ds. Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Równego Traktowania w Kancelarii Rady Ministrów Republiki Słowackiej

Doradcami Komitetu Sterującego są Naczelny Rabin Polski oraz Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie – realizator projektu.