Call Us! 1-800-555-5555

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu jego organizatora – Państwowego Muzeum na Majdanku, złożone zostały 63 prace konkursowe. Obecnie rozpoczęło się szyfrowanie prac. Następnie zostaną one przekazane sądowi konkursowemu, który dokona wyboru laureata/laureatów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r.

Leave a Comment