Call Us! 1-800-555-5555

Wdrożenia Lean Management – dobry sposób na sukces

Współcześnie coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na wprowadzenie filozofii Lean Management. Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która ma na celu wzmocnienie konkurencyjności organizacji. Bardzo ważną kwestią przy jej wdrażaniu jest świadomość, że nieodzownym elementem rozwoju i ciągłego doskonalenia firmy jest tworzenie kultury Lean na wszystkich poziomach kierownictwa organizacji.

Według zasad Lean Management szef przedsiębiorstwa(dział kierowniczy) odgrywa istotną rolę w firmie. Powinien z zaangażowaniem inicjować zmiany, umiejętnie zarządzać i odpowiednio kierować swoimi pracownikami. Jasno wyznaczyć wizję oraz cele firmy, które służą doskonaleniu organizacji. Skutecznie poprawiać procesy, których wyniki przekładają się na efektowne rezultaty. Ponadto szef wdrażający koncepcję Lean musi stale angażować i motywować swoich pracowników. Powinien nauczyć ich, w jaki sposób osiągać rzeczy ,,niemożliwe”, dzięki którym firma osiągnie sukces.

Wdrożenia Lean dla Twojej firmy

Dobrym rozwiązaniem pozwalającym skutecznie wdrożyć zasady Lean Management do przedsiębiorstwa jest skorzystanie z pomocy firmy doradczo-wdrożeniowej zajmującej się tego typu zadaniami. Doskonałym przykładem jest firma LeanQ Team z Gdańska, która działa od 2003 roku i stale poszerza grono zadowolonych klientów.

LeanQ Team jest liderem w dziedzinie Lean Management, głównie obsługuje firmy logistyczne, usługowe i produkcyjne. Skutecznie przyczynia się do budowania kultury ciągłego doskonalenia Kaizen i kompleksowo pomaga przy projektach doskonałości operacyjnej, dzięki temu pracownicy zaczynają rozwijać swoją świadomość,  zdobywają coraz więcej umiejętności i chętniej poszerzają wiedzę. Potrafią pracować w zgodzie z wartościami przedsiębiorstwa, skutecznie rozpoznają potrzeby klientów i umiejętnie dobierają dla nich rozwiązania. Integrują wszystkie procesy we wspólnym osiąganiu celów i jednocześnie minimalizują straty firmy.

Firma LeanQ Team bazuje na autorskiej metodzie LastingGrowth®, poprzez wsparcie wdrożeniowe i przeróżnego rodzaju  warsztaty szkoleniowe np. opracowanie strategii i taktyki osiągania doskonałości operacyjnej, zarządzanie wynikami, rozwój twardych kompetencji zespołu i wiele innych.

Korzyści płynące z wdrożenia Lean

Wdrożenie koncepcji Lean jest gwarancją wielu korzyści dla firmy oraz jej pracowników, należą do nich między innymi:

  •       uzyskanie płynności finansowej i ograniczenie kosztów działalności
  •       zwiększenie jakości obsługi oraz poziomu reklamacji
  •       zwiększenie produktywności (lepsze wyniki z takiej samej, a nawet mniejszej ilości nakładów)
  •       poprawa jakości oferowanych produktów i świadczonych usług
  •       skrócenie czasu realizacji zamówień, opracowania i wprowadzania nowych produktów/usług
  •       poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny (mniej wypadków)
  •       skuteczniejsze zdobywanie wiedzy i doświadczenia przez pracowników
  •       świadomość  ekologiczna – ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Metody wdrożenia Lean

Wdrożenia Lean najczęściej opierają się na koncepcji Kaizen, technikach i rozwiązaniach Agile, TOC, SixSigma i QRM. W celu skutecznego działania wykorzystują pomocne narzędzia Lean Management, między innymi metody zarządzania ciągłym doskonaleniem ( Hoshin Kanri, Lean Leadership, Piramida celów, Wizualne zarządzanie wynikami (Visual Performance Management/Daily Management), 5S, Program rozwiązywania problemów, Program pomysłów pracowniczych, ScrumLean) oraz popularne techniki sprawdzające się w różnych branżach (VoC, Model Kano, Mapowanie Strumienia Wartości, zarządzanie strukturą organizacyjną, Zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem matryc kompetencji i wiele innych).

Ponadto podczas wdrożenia Lean używane są narzędzia specyficzne dla produkcji i łańcuchu dostaw, zazwyczaj są to:  S&OP, MPS, Kanban, Heijunka, harmonogramowanie produkcji, zarządzanie buforami, One Piece Flow, zarządzanie elastycznością produkcji, zarządzanie efektywnością procesów wytwórczych, zarządzanie zapasami i dostępnością w systemie Kanban i MRP, a także ogólne zarządzanie dostawcami i zakupami.

Leave a Comment