Call Us! 1-800-555-5555

Wyjaśnienie nr 2 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniach 18 marca – 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, zawierających 48 pytań.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 2 do regulaminu konkursu.

Leave a Comment