Call Us! 1-800-555-5555

Wyjaśnienie nr 3 do treści regulaminu konkursu

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie odpowiedzi. Jednakże – biorąc pod uwagę treść wniosku – Zamawiający zdecydował o konieczności udzielenia stosownego wyjaśnienia.

W związku z powyższym w dniu 17 maja 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 3 do regulaminu konkursu.

Leave a Comment